Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce


Wydawca Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
ISSN 0137-530X
e-ISSN 2450-792X
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)
1 (od 2017)
20 (od 2019)
20 (od 2023)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Gaczoł, Andrzej
Aktualne zagadnienia ochrony konserwatorskiej zabytkowego miasta górniczego Wieliczki
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce
Data wydania: 1989
ISSN: 0137-530X
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/