Strojniški Vestnik = Journal of Mechanical Engineering


Wariant tytułu Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineerin
Wydawca University of Ljubljana. Faculty of Mechanical Engineering
ISSN 0039-2480
e-ISSN 2536-2948
Lista MNiSW/MEiN A (od 2009)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 10 (od 2009)
13 (od 2010)
15 (od 2011)
20 (od 2013)
15 (od 2014)
20 (od 2015)
20 (od 2017)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 20
Klasyfikacja ASJC 2210 Engineering: Mechanical Engineering
2211 Engineering: Mechanics of Materials
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Filo, Grzegorz; Lisowski, Edward; Kwiatkowski, Dominik; Rajda, Janusz
Numerical and experimental study of a novel valve using the return stream energy to adjust the speed of a hydraulic actuator
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Strojniški Vestnik = Journal of Mechanical Engineering
Data wydania: 2019
ISSN: 2536-2948
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 1.377
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/