Przegląd Kalwaryjski


Wydawca Wydaw. CALVARIANUM
ISSN 1234-6004
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 1

Gaczoł, Andrzej
Prace konserwatorskie w zespole pielgrzymkowym w Kalwarii Zebrzydowskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Kalwaryjski
Data wydania: 2002
ISSN: 1234-6004
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/