Transport Economics and Logistics


Wydawca Gdańsk University Press
ISSN 2545-1642
e-ISSN 2657-6104
Uwagi Instytucja sprawcza: Faculty of Economics. University of Gdansk
Lista MNiSW/MEiN B (od 2009)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2009)
6 (od 2010)
5 (od 2011)
6 (od 2013)
8 (od 2015)
8 (od 2017)
5 (od 2019)
DOI 10.5604/01
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 8
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 2

Michnej, Maciej; Zwoliński, Tomasz
The role and responsibility of stakeholders in the planning process of the sustainable urban mobility in the city Krakow
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Transport Economics and Logistics
Data wydania: 2018
ISSN: 2657-6104
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Drabicki, Arkadiusz; Szarata, Andrzej
Forecasting the influence of traffic demand elasticity on the effectiveness of road investments – analysis results for the Krakow city ring road system
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Transport Economics and Logistics
Data wydania: 2018
ISSN: 2657-6104
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/