Foto


Wydawca Arkady
ISSN 0324-8453
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 1

Gierbienis, Marcin
Filharmonia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Foto
Data wydania: 2009
ISSN: 0324-8453
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/