Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics, Practice


Wariant tytułu Nauka-Dydaktyka-Praktyka
Wydawca Wydaw. SBP
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1


Zarządzanie biblioteką : najnowsze kierunki w bibliotekarstwie brytyjskim : wybór tekstów
Typ: książka
Redaktor: Kemp, Ivor, Wildhardt, Teresa
Data wydania: 1998
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/