Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics, Practice


Wariant tytułu Nauka-Dydaktyka-Praktyka
Wydawca Wydaw. SBP
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Górski, Marek M.
Analiza funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce (AFBN) jako narzędzie wspomagające zarządzanie biblioteką
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2009

Zarządzanie biblioteką : najnowsze kierunki w bibliotekarstwie brytyjskim : wybór tekstów
Typ: książka
Redaktor: Kemp, Ivor, Wildhardt, Teresa
Data wydania: 1998
Maj, Jerzy; Nahotko, Marek; Szczęch, Władysław
Zastosowania komputera w bibliotece : poradnik
Typ: książka
Data wydania: 1996
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/