Informator Budowlany Murator


Wydawca ZPR Media
ISSN 2450-906X
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 1

Drożdż-Szczybura, Małgorzata
Innowacyjne rozwiązania technologiczno-budowlane w produkcji zwierzęcej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Informator Budowlany Murator
Data wydania: 2019
ISSN: 2450-906X
Lista MNiSW/MEiN: nie
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/