Calculus of Variations and Partial Differential Equations


Wydawca Springer
ISSN 0944-2669
e-ISSN 1432-0835
Lista MNiSW/MEiN A (od 2009)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 24 (od 2009)
32 (od 2010)
35 (od 2011)
40 (od 2014)
45 (od 2015)
45 (od 2017)
200 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 45
Klasyfikacja ASJC 2603 Mathematics: Analysis
2604 Mathematics: Applied Mathematics
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Dinew, Sławomir; Pliś, Szymon; Zhang, Xiangwen
Regularity of degenerate Hessian equations
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Calculus of Variations and Partial Differential Equations
Data wydania: 2019
ISSN: 1432-0835
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 1.526
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/