Elektrotechnika i Elektronika


Wydawca Wydawnictwa AGH
ISSN 1640-7202
Lista MNiSW B (od 2009)
nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 2 (od 2009)
1 (od 2011)
0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 4

Schiff, Krzysztof
Algorytm wielu kolonii mrówek dla optymalnego dopasowania w ważonych grafach dwudzielnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Elektrotechnika i Elektronika
Data wydania: 2008
ISSN: 1640-7202
Schiff, Krzysztof
Heurystyczny algorytm projektowania sieci elektroenergetycznej typu drzewo Steinera
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Elektrotechnika i Elektronika
Data wydania: 2001
ISSN: 1640-7202
Schiff, Krzysztof
Wielomianowy heurystyczny algorytm wyznaczania kliki maksymalnej O(n4)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Elektrotechnika i Elektronika
Data wydania: 2000
ISSN: 1640-7202
Schiff, Krzysztof
Rozmyty regulator prędkości silnika prądu stałego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Elektrotechnika i Elektronika
Data wydania: 2000
ISSN: 1640-7202
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/