Elektrotechnika : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie


Wariant tytułu Elektrotechnika
Wydawca Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH
ISSN 0239-5274
Lista MNiSW nie (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2012)


Publikacje w tym tytule: 5

Schiff, Krzysztof
Heurystyczny algorytm wyznaczania maksymalnej kliki
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Elektrotechnika : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
Data wydania: 1998
ISSN: 0239-5274
Schiff, Krzysztof
Algorytm kolorowania grafów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Elektrotechnika : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
Data wydania: 1998
ISSN: 0239-5274
Schiff, Krzysztof
Izomorfizm grafów nieskierowanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Elektrotechnika : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
Data wydania: 1998
ISSN: 0239-5274
Schiff, Krzysztof
Koszt komunikacji w przyśpieszeniu systemów równoległych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Elektrotechnika : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
Data wydania: 1996
ISSN: 0239-5274
Schiff, Krzysztof
Wybrane równoległe algorytmy grafowe dla architektur z przesyłaniem komunikatów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Elektrotechnika : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
Data wydania: 1996
ISSN: 0239-5274
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/