Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Seria 3, Matematyka Stosowana


Wariant tytułu Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Seria 3, Matematyka Stosowana = Annales Societatis Mathematicae Polonae. Seria 3, Mathematica Applicanda
Wydawca Państwowe Wydawnictwo Naukowe
ISSN 0137-2890
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)
1 (od 2017)
5 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 4

Majcher, G.; Styrylska, T.
Wieloetapowe wyrównywanie spostrzeżeń bezpośrednich, zawarunkowanych z niewiadomymi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Seria 3, Matematyka Stosowana
Data wydania: 1981
ISSN: 0137-2890
Majcher, G.; Styrylska, T.
Wieloetapowe wyrównywanie spostrzeżeń bezpośrednich zawarunkowanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Seria 3, Matematyka Stosowana
Data wydania: 1978
Styrylska, Teresa
Dwuetapowe wyrównywanie spostrzeżeń bezpośrednich zawarunkowanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Seria 3, Matematyka Stosowana
Data wydania: 1975
Kordylewska, Zofia; Kordylewski, Jerzy; Styrylska, Teresa
Wyznaczanie błędów średnich przy rozwiązywaniu problemów wyrównawczych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Seria 3, Matematyka Stosowana
Data wydania: 1974
ISSN: 0137—2890
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/