Archiwum Termodynamiki


Wariant tytułu Archiwum Termodynamiki / Polska Akademia Nauk. Komitet Termodynamiki i Spalania
Wydawca Państwowe Wydawnictwo Naukowe
ISSN 0208-418X


Publikacje w tym tytule: 3

Styrylska, Teresa
Application of the multi-stage least-squares method for the evaluation of enthalpies of formation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Termodynamiki
Data wydania: 1986
ISSN: 0208-418X
Styrylska, Teresa
Wave equations of thermoelasticity based on classical thermodynamics
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Termodynamiki
Data wydania: 1983
ISSN: 0208-418X
Styrylska, Teresa
Podstawowe równania różniczkowe liniowej termosprężystości na bazie uogólnionej siły
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Termodynamiki
Data wydania: 1981
ISSN: 0208-418X
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/