Przegląd Geodezyjny


Wydawca SIGMA-NOT
ISSN 0033-2127
e-ISSN 2449-9412
Lista MNiSW B (od 2012)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 5 (od 2012)
4 (od 2013)
5 (od 2015)
0 (od 2019)
DOI 10.15199/50
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Bryś, Henryk; Cebulska, Marta
Katastrofalne powodzie w Krakowie w latach 1813-2010 i ich cyrkulacyjne uwarunkowania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Geodezyjny
Data wydania: 2019
ISSN: 0033-2127
Lista MNiSW: nie
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/