Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym : BoZPE = Construction of Optimized Energy Potential : CoOEP


Wariant tytułu Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
Wydawca Wydaw. Politechniki Częstochowskiej
ISSN 2299-8535
e-ISSN 2544-963X
Lista MNiSW B (od 2015)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 6 (od 2015)
20 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Wałach, Daniel; Cała, Marek; Ostrowski, Krzysztof; Jaskowska-Lemańska, Justyna
Analiza wpływu separowanych popiołów dennych na mrozoodporność betonu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym : BoZPE = Construction of Optimized Energy Potential : CoOEP
Data wydania: 2017
ISSN: 2544-963X
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 6
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/