Chemical Review and Letters


Wariant tytułu Chemical Review & Letters
Wydawca Esmail Vessally (Teheran)
ISSN 2645-4947
Lista MNiSW nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Siadati, Seyyed Amir; Kula, Karolina ; Babanezhad, Esmaiel
The possibility of a two-step oxidation of the surface of C20 fullerene by a single molecule of nitric (V) acid, initiate by a rare [2+3] cycloaddition
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical Review and Letters
Data wydania: 2019
ISSN: 2645-4947
Lista MNiSW: nie
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/