Advances in Building Energy Research


Wydawca Taylor & Francis Group
ISSN 1751-2549
e-ISSN 1756-2201
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 1 (od 2017)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Klasyfikacja ASJC 2215 Engineering: Building and Construction
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Yarbrough, David W.; Bomberg, Mark; Romanska-Zapala, Anna
On the next generation of low energy buildings
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Advances in Building Energy Research
Data wydania: 2021
ISSN: 1756-2201
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/