Science and Technology of Advanced Materials


Wydawca Taylor & Francis
ISSN 1468-6996
e-ISSN 1878-5514
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 35 (od 2012)
40 (od 2015)
35 (od 2016)
40 (od 2017)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 40
Klasyfikacja ASJC 2500 Materials Science: General Materials Science
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Mullem, Tim Van; Anglani, Giovanni; Dudek, Marta; Vanoutrive, Hanne; Bumanis, Girts; Litina, Chrysoula; Kwiecień, Arkadiusz; Al-Tabbaa, Abir; Bajare, Diana; Stryszewska, Teresa; Caspeele, Robby; Van Tittelboom, Kim; Jean-Marc, Tulliani; Gruyaert, Elke; Antonaci, Paola; De Belie, Nele
Addressing the need for standardization of test methods for self-healing concrete: an interlaboratory study on concrete with macrocapsules
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Science and Technology of Advanced Materials
Data wydania: 2020
ISSN: 1468-6996
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 8.09
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Pulit-Prociak, Jolanta; Chwastowski, Jarosław; Bittencourt Rodrigues, Laura; Banach, Marcin
Analysis of the physicochemical properties of antimicrobial compositions with zinc oxide nanoparticles
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Science and Technology of Advanced Materials
Data wydania: 2019
ISSN: 1878-5514
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 5.866
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/