Publications de l'Institut Mathématique


Wydawca Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts
ISSN 0350-1302
Impact Factor dla czasopisma 0.195 (od 2012)
0.152 (od 2013)
0.27 (od 2014)
0 (od 2015)
Lista MNiSW A (od 2013)
nie (od 2016)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2013)
0 (od 2016)
15 (od 2017)
20 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 2600 Mathematics: General Mathematics
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Skrzyński, Marcin
Remarks on the spark of a matrix and the null space property
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Publications de l'Institut Mathématique
Data wydania: 2018
ISSN: 0350-1302
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/