Publications de l'Institut Mathématique


Wydawca Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts
ISSN 0350-1302
e-ISSN 1820-7405
Lista MNiSW/MEiN A (od 2013)
nie (od 2016)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 15 (od 2013)
0 (od 2016)
15 (od 2017)
20 (od 2019)
20 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 15
Klasyfikacja ASJC 2600 Mathematics: General Mathematics
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 2

Kular, Kamil; Skrzyński, Marcin
On two commutativity criteria for δ-prime rings
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Publications de l'Institut Mathématique
Data wydania: 2023
ISSN: 1820-7405
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Impact Factor: 0.3
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Skrzyński, Marcin
Remarks on the spark of a matrix and the null space property
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Publications de l'Institut Mathématique
Data wydania: 2018
ISSN: 0350-1302
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/