Edukacja Międzykulturowa


Wydawca Wydawnictwo Adam Marszałek
ISSN 2299-4106
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2013)
7 (od 2015)
100 (od 2019)
140 (od 2023)
DOI 10.15804/em
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 7
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Węc, Klaudia
Surogaty tożsamości wobec genealogii i rozwoju podmiotu. Pomiędzy mimetyczną funkcją anamorfozy a figurą Innego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Edukacja Międzykulturowa
Data wydania: 2018
ISSN: 2299-4106
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/