Mechatronics


Wydawca Elsevier
ISSN 0957-4158
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 25 (od 2012)
30 (od 2013)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 30
Klasyfikacja ASJC 2210 Engineering: Mechanical Engineering
2208 Engineering: Electrical and Electronic Engineering
1706 Computer Science: Computer Science Applications
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Sapiński, Bogdan; Jastrzębski, Łukasz; Gołdasz, Janusz
Electrical harmonic oscillator with MR damper and energy harvester operating as TMD: Experimental study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechatronics
Data wydania: 2020
ISSN: 0957-4158
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 3.498
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/