Folia Geographica. Series Geographica-Physica / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Geograficznych


Wariant tytułu Folia Geographica. Series Geographica-Physica
Wydawca Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0071-6715
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)
1 (od 2017)
5 (od 2019)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Kościelniak, Joanna
Wykształcenie dolin na Płaskowyżu Proszowickim i ich holoceńska transformacja (na przykładzie zlewni Korycianki)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Folia Geographica. Series Geographica-Physica / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Geograficznych
Data wydania: 2003
ISSN: 0071-6715
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/