Landform Analysis


Wydawca Association of Polish Geomorphologists
ISSN 1429-799X
e-ISSN 2081-5980
Lista MNiSW/MEiN B (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2012)
6 (od 2013)
8 (od 2015)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
DOI 10.12657/landfana
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 8
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Korpak, Joanna
Geomorphologic effects of river engineering structures in Carpathian fluvial systems
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Landform Analysis
Data wydania: 2010
ISSN: 1429-799X
Korpak, Joanna
Rola maksymalnych wezbrań w funkcjonowaniu systemów uregulowanych koryt górskich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Landform Analysis
Data wydania: 2008
ISSN: 1429-799X
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/