Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej = Proceedings of the Center for Nature and Forestry Education


Wydawca Leśny Zakład Doświadczalny SGGW. Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie
ISSN 1509-1414
Lista MNiSW/MEiN B (od 2012)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2012)
4 (od 2013)
7 (od 2015)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 7
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Wrońska-Wałach, Dominika; Gorczyca, Elżbieta; Buchwał, Agata; Korpak, Joanna; Sobucki, Mateusz; Wałdykowski, Piotr
Problemy metodyczne analizy dendrochronologicznej procesów erozyjnych w zlewniach górskich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej = Proceedings of the Center for Nature and Forestry Education
Data wydania: 2012
ISSN: 1509-1414
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/