European Journal of Medical Technologies


Wydawca Międzynarodowe Naukowe Towarzystwo Wspierania i Rozwoju Technologii Medycznych
ISSN 2353-1029
Lista MNiSW B (od 2015)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 7 (od 2015)
0 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Kulawik-Pióro, Agnieszka
Occupational skin products – skin protection in the work place
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: European Journal of Medical Technologies
Data wydania: 2019
ISSN: 2353-1029
Lista MNiSW: nie
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/