Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego


Wydawca Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Drożdż-Szczybura, Małgorzata; Korzeniowska, Agata
Rola i znaczenie przestrzeni publicznych w rozwoju historycznych struktur wiejskich na przykładzie Zamagurza Spiskiego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/