Theoretical and Applied Fracture Mechanics


Wydawca Elsevier
ISSN 0167-8442
e-ISSN 1872-7638
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 30 (od 2012)
25 (od 2015)
30 (od 2016)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 30
Klasyfikacja ASJC 2604 Mathematics: Applied Mathematics
2210 Engineering: Mechanical Engineering
3104 Physics and Astronomy: Condensed Matter Physics
2500 Materials Science: General Materials Science
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Gruszczyński, Maciej; Lenart, Małgorzata
Durability of mortars modified with the addition of amorphous aluminum silicate and silica fume
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Theoretical and Applied Fracture Mechanics
Data wydania: 2020
ISSN: 0167-8442
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.017
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/