Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców


Wydawca Uniwersytet Łódzki
ISSN 0860-6587
e-ISSN 2449-6839
Lista MNiSW B (od 2012)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 5 (od 2012)
8 (od 2015)
20 (od 2019)
DOI 10.18778/0860-6587
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Gałat, Edyta; Rittner, Michalina
Nauczanie leksyki specjalistycznej w Międzynarodowym Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej w grupach na poziomach podstawowych A1 i A2 (na przykładzie słownictwa z dziedziny architektury i historii sztuki)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców
Data wydania: 2016
ISSN: 2449-6839
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 8
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/