Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica


Wydawca Uniwersytet Łódzki
ISSN 1505-9057
e-ISSN 2353-1908
Lista MNiSW/MEiN B (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2012)
7 (od 2013)
12 (od 2015)
40 (od 2019)
70 (od 2023)
DOI 10.18778/1505-9057
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 12
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Winskowski, Piotr
Wolność słowa zakonspirowana w przestrzeni publicznej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica
Data wydania: 2019
ISSN: 2353-1908
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/