International Journal of Psychosocial Rehabilitation


Wydawca Hampstead Psychological Associates
ISSN 1475-7192
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 1 (od 2017)
20 (od 2019)
20 (od 2023)
Klasyfikacja ASJC 2738 Medicine: Psychiatry and Mental health
2921 Nursing: Psychiatric Mental Health
3203 Psychology: Clinical Psychology
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Haupt, Patrycja; Skalna, Barbara
The design of public space augmentations for encouraging activities conducive to social inclusion, prevention and rehabilitation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Psychosocial Rehabilitation
Data wydania: 2020
ISSN: 1475-7192
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jagiełło-Kowalczyk, Magdalena; Żabicka, Agnieszka
The Svalbard Church in Longyearbyen, Spitsbergen, as an example of a social space in an area with an extremely cold climate
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Psychosocial Rehabilitation
Data wydania: 2019
ISSN: 1475-7192
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/