Journal of Environmental Health Science and Engineering


Wydawca BioMed Central
e-ISSN 2052-336X
Lista MNiSW/MEiN A (od 2015)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 15 (od 2015)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 15
Klasyfikacja ASJC 2739 Medicine: Public Health, Environmental and Occupational Health
2312 Environmental Science: Water Science and Technology
2310 Environmental Science: Pollution
2307 Environmental Science: Health, Toxicology and Mutagenesis
2305 Environmental Science: Environmental Engineering
2311 Environmental Science: Waste Management and Disposal
2402 Immunology and Microbiology: Applied Microbiology and Biotechnology
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Miastkowska, Małgorzata; Michalczyk, Alicja; Figacz, Katarzyna; Sikora, Elżbieta
Nanoformulations as a modern form of biofungicide
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Environmental Health Science and Engineering
Data wydania: 2020
ISSN: 2052-336X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 2.13
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/