International Journal of Advanced Science and Technology


Wydawca Science and Engineering Research Support Society
ISSN 2005-4238
e-ISSN 2207-6360
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 1 (od 2017)
20 (od 2019)
20 (od 2023)
Klasyfikacja ASJC 2200 Engineering: General Engineering
2100 Energy: General Energy
1700 Computer Science: General Computer Science
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Hager, Izabela; Sitarz, Mateusz
Influence of the activator nature on mechanical properties of fly ash-based geopolymer
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Advanced Science and Technology
Data wydania: 2020
ISSN: 2005-4238
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/