European Journal of Industrial Engineering


Wydawca Inderscience Enterprises Ltd.
ISSN 1751-5254
e-ISSN 1751-5262
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 25 (od 2012)
30 (od 2014)
20 (od 2015)
30 (od 2017)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 30
Klasyfikacja ASJC 2209 Engineering: Industrial and Manufacturing Engineering
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Lorenc, Augustyn; Szkoda, Maciej; Szarata, Andrzej; Jacyna-Gołda, Ilona
Evaluation of the effectiveness of methods and criteria for product classification in the warehouse
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: European Journal of Industrial Engineering
Data wydania: 2020
ISSN: 1751-5262
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 1.371
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/