Journal of Computational Chemistry


Wydawca Wiley
ISSN 0192-8651
e-ISSN 1096-987X
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 40 (od 2012)
35 (od 2013)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 35
Klasyfikacja ASJC 2605 Mathematics: Computational Mathematics
1600 Chemistry: General Chemistry
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 4

Kącka-Zych, Agnieszka; Jasiński, Radomir
Mechanistic aspects of the synthesis of seven-membered internal nitronates via stepwise [4 + 3] cycloaddition involving conjugated nitroalkenes: molecular electron density theory computational study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Computational Chemistry
Data wydania: 2022
ISSN: 1096-987X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 3
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kącka-Zych, Agnieszka; Jasiński, Radomir
Understanding the molecular mechanism of γ-elimination of nitrous acid in the framework of the molecular electron density theory
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Computational Chemistry
Data wydania: 2021
ISSN: 1096-987X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 3.672
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bieniasz, Lesław K.
Improving the accuracy of the spatial discretization in finite-difference electrochemical kinetic simulations, by means of the extended Numerov method
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Computational Chemistry
Data wydania: 2004
ISSN: 1096-987X
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bieniasz, Lesław K.
A fourth-order accurate, Numerov-type, three-point finite-difference discretization of electrochemical reaction-diffusion equations on nonuniform (exponentially expanding) spatial grids in one-dimensional space geometry
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Computational Chemistry
Data wydania: 2004
ISSN: 1096-987X
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/