Annals of Nuclear Energy


Wydawca Elsevier
ISSN 0306-4549
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 25 (od 2012)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 25
Klasyfikacja ASJC 2104 Energy: Nuclear Energy and Engineering
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Bieniasz, L.; Mościński, J.; Niżegorodcew, P.; Rycerz, Z.
Monte Carlo simulation of the emergency shutdown system for the high-temperature pebble-bed nuclear reactor
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Annals of Nuclear Energy
Data wydania: 1983
ISSN: 0306-4549
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/