Advanced Sustainable Systems


Wydawca Wiley
ISSN 2366-7486
Impact Factor dla czasopisma 4.869 (od 2019)
6.271 (od 2020)
Lista MNiSW tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 40 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 2105 Energy: Renewable Energy, Sustainability and the Environment
2300 Environmental Science: General Environmental Science
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Skrzyńska-Ćwiąkalska, Elżbieta; Capron, Mickaël; Dumeignil, Franck
Passing the frontiers of liquid‐phase glycerol partial oxidation over supported bimetallic catalysts
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Advanced Sustainable Systems
Data wydania: 2020
ISSN: 2366-7486
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 6.271
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/