Advanced Sustainable Systems


Wydawca Wiley
ISSN 2366-7486
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 1 (od 2017)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
Klasyfikacja ASJC 2105 Energy: Renewable Energy, Sustainability and the Environment
2300 Environmental Science: General Environmental Science
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Skrzyńska-Ćwiąkalska, Elżbieta; Capron, Mickaël; Dumeignil, Franck
Passing the frontiers of liquid‐phase glycerol partial oxidation over supported bimetallic catalysts
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Advanced Sustainable Systems
Data wydania: 2020
ISSN: 2366-7486
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 6.271
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/