International Journal of Modern Manufacturing Technologies


Wydawca ModTech Publishing House
ISSN 2067-3604
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
nie (od 2015)
B (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 6 (od 2013)
0 (od 2015)
6 (od 2017)
70 (od 2019)
70 (od 2023)