Materials Today Communications


Wydawca Elsevier
ISSN 2352-4928
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 1 (od 2017)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Klasyfikacja ASJC 2211 Engineering: Mechanics of Materials
2505 Materials Science: Materials Chemistry
2500 Materials Science: General Materials Science
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Słota, Dagmara; Florkiewicz, Wioletta; Sobczak-Kupiec, Agnieszka
Ceramic-polymer coatings on Ti-6Al-4V alloy modified with l-cysteine in biomedical applications
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials Today Communications
Data wydania: 2020
ISSN: 2352-4928
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 3.383
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/