Travel Behaviour and Society


Wydawca Elsevier
ISSN 2214-367X
e-ISSN 2214-3688
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 1 (od 2017)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Klasyfikacja ASJC 3313 Social Sciences: Transportation
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Solecka, Katarzyna; Nosal Hoy, Katarzyna; Deryło, Andżelika
Assessment of transport interchanges for the needs of people with reduced mobility
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Travel Behaviour and Society
Data wydania: 2020
ISSN: 2214-367X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.983
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/