Applied Nanoscience


Wydawca Springer
ISSN 2190-5509
e-ISSN 2190-5517
Impact Factor dla czasopisma 3.325 (od 2016)
2.951 (od 2017)
3.198 (od 2018)
2.88 (od 2019)
3.674 (od 2020)
3.869 (od 2021)
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 1 (od 2017)
100 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 2501 Materials Science: Materials Science (miscellaneous)
2208 Engineering: Electrical and Electronic Engineering
3107 Physics and Astronomy: Atomic and Molecular Physics, and Optics
1305 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology: Biotechnology
1606 Chemistry: Physical and Theoretical Chemistry
1307 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology: Cell Biology
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Długosz, Olga; Banach, Marcin
ZnO–SnO2–Sn nanocomposite as photocatalyst in ultraviolet and visible light
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Applied Nanoscience
Data wydania: 2021
ISSN: 2190-5517
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 3.674
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Długosz, Olga; Szostak, Krzysztof; Banach, Marcin
Photocatalytic properties of zirconium oxide–zinc oxide nanoparticles synthesised using microwave irradiation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Applied Nanoscience
Data wydania: 2020
ISSN: 2190-5517
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 3.674
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/