Applied Nanoscience


Wydawca Springer
ISSN 2190-5509
e-ISSN 2190-5517
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 1 (od 2017)
100 (od 2019)
20 (od 2023)
Klasyfikacja ASJC 2501 Materials Science: Materials Science (miscellaneous)
2208 Engineering: Electrical and Electronic Engineering
3107 Physics and Astronomy: Atomic and Molecular Physics, and Optics
1305 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology: Biotechnology
1606 Chemistry: Physical and Theoretical Chemistry
1307 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology: Cell Biology
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Sypniewska, M.; Szczesny, R.; Skowronski, L.; Kamedulski, P.; Gondek, E.; Apostoluk, A.; Derkowska-Zielinska, B.
Optical and morphological properties of ZnO and Alq3 incorporated polymeric thin layers fabricated by the dip-coating method
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Applied Nanoscience
Data wydania: 2023
ISSN: 2190-5517
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Długosz, Olga; Banach, Marcin
ZnO–SnO2–Sn nanocomposite as photocatalyst in ultraviolet and visible light
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Applied Nanoscience
Data wydania: 2021
ISSN: 2190-5517
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 3.869
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Długosz, Olga; Szostak, Krzysztof; Banach, Marcin
Photocatalytic properties of zirconium oxide–zinc oxide nanoparticles synthesised using microwave irradiation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Applied Nanoscience
Data wydania: 2020
ISSN: 2190-5517
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 3.674
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/