IJMME: International Journal of Mechanical and Mechatronics Engineering


Wariant tytułu International Journal of Mechanical & Mechatronics Engineering
Wydawca IJENS Publisher
ISSN 2227-2771
e-ISSN 2077-124X
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 1 (od 2017)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
Klasyfikacja ASJC 2200 Engineering: General Engineering
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Skórska, Halszka
Devices for indirect vision and their influence on reducing blind spots that exist around trucks
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: IJMME: International Journal of Mechanical and Mechatronics Engineering
Data wydania: 2020
ISSN: 2077-124X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/