Curved and Layered Structures


Wydawca De Gruyter
e-ISSN 2353-7396
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 1 (od 2017)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Klasyfikacja ASJC 2216 Engineering: Architecture
2215 Engineering: Building and Construction
2202 Engineering: Aerospace Engineering
2206 Engineering: Computational Mechanics
2205 Engineering: Civil and Structural Engineering
2213 Engineering: Safety, Risk, Reliability and Quality
2211 Engineering: Mechanics of Materials
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Krowiak, Artur
Solving biharmonic problems on irregular domains by stably evaluated Gaussian kernel
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Curved and Layered Structures
Data wydania: 2020
ISSN: 2353-7396
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/