Results in Mathematics


Wydawca Springer
ISSN 1422-6383
e-ISSN 1420-9012
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 15 (od 2012)
20 (od 2013)
25 (od 2015)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 25
Klasyfikacja ASJC 2601 Mathematics: Mathematics (miscellaneous)
2604 Mathematics: Applied Mathematics
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Kycia, Radosław Antoni
The Poincare lemma for codifferential, anticoexact forms, and applications to physics
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Results in Mathematics
Data wydania: 2022
ISSN: 1422-6383
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 2.2
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kycia, Radosław Antoni
The poincare lemma, antiexact forms, and fermionic quantum harmonic oscillator
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Results in Mathematics
Data wydania: 2020
ISSN: 1420-9012
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 1.199
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/