Results in Mathematics


Wydawca Springer
ISSN 1422-6383
e-ISSN 1420-9012
Impact Factor dla czasopisma 0.508 (od 2012)
0.642 (od 2013)
0.864 (od 2014)
0.768 (od 2015)
0.693 (od 2016)
0.969 (od 2017)
0.873 (od 2018)
1.162 (od 2019)
1.199 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2012)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2012)
20 (od 2013)
25 (od 2015)
100 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 2601 Mathematics: Mathematics (miscellaneous)
2604 Mathematics: Applied Mathematics
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Kycia, Radosław Antoni
The poincare lemma, antiexact forms, and fermionic quantum harmonic oscillator
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Results in Mathematics
Data wydania: 2020
ISSN: 1420-9012
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 100
Impact Factor: 1.199
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/