Journal of Functional Biomaterials


Wydawca MDPI
ISSN 2079-4983
Lista MNiSW tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 100 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 2204 Engineering: Biomedical Engineering
2502 Materials Science: Biomaterials
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 4

Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Tomala, Agnieszka Maria; López, Cristina Domínguez; Drabczyk, Anna; Tyliszczak, Bożena
Polymer-ceramic biocomposites based on hydroxyapatite/PVP/histidine for tissue engineering with drug-delivery function
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: streszczenie posteru
Seria/Czasopismo: Journal of Functional Biomaterials
Data wydania: 2021
ISSN: 2079-4983
Riedel, Stefanie; Mazur, Karolina et al.
Electron beam-treated enzymatically mineralized gelatin hydrogels for bone tissue engineering
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Functional Biomaterials
Data wydania: 2021
ISSN: 2079-4983
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 100
Florkiewicz, Wioletta; Słota, Dagmara; Placek, Angelika; Pluta, Klaudia; Tyliszczak, Bożena; Douglas, Timothy E. L.; Sobczak-Kupiec, Agnieszka
Synthesis and characterization of polymer-based coatings modified with bioactive ceramic and bovine serum albumin
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Functional Biomaterials
Data wydania: 2021
ISSN: 2079-4983
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Śliwa, Karolina; Śliwa, Paweł
The accumulated effect of the number of ethylene oxide units and/or carbon chain length in surfactants structure on the nano-micellar extraction of flavonoids
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Functional Biomaterials
Data wydania: 2020
ISSN: 2079-4983
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 100
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/