International Journal of Energy and Environmental Engineering


Wydawca Springer
ISSN 2008-9163
e-ISSN 2251-6832
Lista MNiSW tak (od 2019)
nie (od 2017)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 100 (od 2019)
1 (od 2017)
Klasyfikacja ASJC 2100 Energy: General Energy
2305 Environmental Science: Environmental Engineering
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Mucha, Zbigniew; Mikosz, Jerzy
Technological characteristics of reject waters from aerobic sludge stabilization in small and medium‑sized wastewater treatment plants with biological nutrient removal
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Energy and Environmental Engineering
Data wydania: 2021
ISSN: 2008-9163
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 100
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/