Acta Arithmetica


Wydawca Instytut Matematyczny PAN
ISSN 0065-1036
e-ISSN 1730-6264
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 20 (od 2012)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
DOI 10.4064/aa
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 20
Klasyfikacja ASJC 2602 Mathematics: Algebra and Number Theory
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Zakarczemny, Maciej
Number of solutions in a box of a linear homogeneous equation in an Abelian group
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Arithmetica
Data wydania: 2012
ISSN: 0065-1036
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 20
Impact Factor: 0.472
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/