Processes


Wydawca MDPI
ISSN 2227-9717
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 1 (od 2017)
70 (od 2019)
100 (od 2023)
Klasyfikacja ASJC 1501 Chemical Engineering: Chemical Engineering (miscellaneous)
1508 Chemical Engineering: Process Chemistry and Technology
1502 Chemical Engineering: Bioengineering
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 9

Szostak, Krzysztof; Hodacka, Gabriela; Długosz, Olga; Pulit-Prociak, Jolanta; Banach, Marcin
Sorption of mercury in batch and fixed‐bed column system on hydrochar obtained from apple pomace
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Processes
Data wydania: 2022
ISSN: 2227-9717
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 3.5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Wolny-Koładka, Katarzyna; Malina, Dagmara; Suder, Aleksandra; Pluta, Klaudia; Wzorek, Zbigniew
Bio-based synthesis of silver nanoparticles from waste agricultural biomass and its antimicrobial activity
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Processes
Data wydania: 2022
ISSN: 2227-9717
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 3.5
Sobuś, Natalia; Czekaj, Izabela
Catalytic transformation of biomass-derived glucose by one-pot method into levulinic acid over Na-BEA zeolite
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Processes
Data wydania: 2022
ISSN: 2227-9717
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 3.5
Stanaszek-Tomal, Elżbieta
Anti-smog building and civil engineering structures
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Processes
Data wydania: 2021
ISSN: 2227-9717
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 3.352
Kopeć, Piotr; Niezgoda-Żelasko, Beata
Optimisation of the geometric parameters of longitudinally finned air cooler tubes operating in mixed convection conditions
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Processes
Data wydania: 2021
ISSN: 2227-9717
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Skoneczny, Szymon; Cioch-Skoneczny, Monika
Modeling of biofilm growth on fine spherical particles with the use of cellular automata: the influence of cell death and lysis on the biofilm structure
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Processes
Data wydania: 2020
ISSN: 2227-9717
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 2.847
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Miastkowska, Małgorzata ; Kulawik-Pióro, Agnieszka; Szczurek, Mariola
Nanoemulsion gel formulation optimization for burn wounds: analysis of rheological and sensory properties
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Processes
Data wydania: 2020
ISSN: 2227-9717
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 2.847
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Pater, Sebastian
Long-term performance of anti-freeze protection system of a solar thermal system
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Processes
Data wydania: 2020
ISSN: 2227-9717
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 2.847
Luty, Przemysław; Prończuk, Mateusz
Determination of a bubble drag coefficient during the formation of single gas bubble in upward coflowing liquid
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Processes
Data wydania: 2020
ISSN: 2227-9717
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 2.847
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/