Frontiers in Materials


Wydawca Frontiers Media S.A.
e-ISSN 2296-8016
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 1 (od 2017)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Klasyfikacja ASJC 2501 Materials Science: Materials Science (miscellaneous)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Bai, Xian-Xu Frank; Sedaghati, Ramin; Goldasz, Janusz; Sun, Shuaishuai
Editorial: hysteresis characterization and control of electrorheological and magnetorheological materials
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Frontiers in Materials
Data wydania: 2021
ISSN: 2296-8016
Impact Factor: 3.985
Gołdasz, Janusz; Sapiński, Bogdan; Jastrzębski, Łukasz; Kubik, Michal
Dual hysteresis model of MR dampers
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Frontiers in Materials
Data wydania: 2020
ISSN: 2296-8016
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 3.515
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/