International Journal of Chemical Reactor Engineering


Wydawca De Gruyter
ISSN 2194-5748
e-ISSN 1542-6580
Lista MNiSW/MEiN A (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 20 (od 2013)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 20
Klasyfikacja ASJC 1500 Chemical Engineering: General Chemical Engineering
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Berezowski, Marek
Determination of steady states of tank and recycle tubular reactors using homotopy and parametric continuation methods
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Chemical Reactor Engineering
Data wydania: 2023
ISSN: 1542-6580
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 1.6
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Berezowski, Marek
Determination of catastrophic sets of a tubular chemical reactor by two-parameter continuation method
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Chemical Reactor Engineering
Data wydania: 2020
ISSN: 1542-6580
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 1.51
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/