Transportmetrica A: Transport Science


Wydawca Taylor & Francis
ISSN 2324-9935
e-ISSN 2324-9943
Lista MNiSW/MEiN A (od 2015)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 25 (od 2015)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 25
Klasyfikacja ASJC 2200 Engineering: General Engineering
3313 Social Sciences: Transportation
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Drabicki, Arkadiusz; Kucharski, Rafał; Cats, Oded; Szarata, Andrzej
Modelling the effects of real-time crowding information in urban public transport systems
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Transportmetrica A: Transport Science
Data wydania: 2021
ISSN: 2324-9943
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 3.277
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/