Engineering with Computers


Wydawca Springer
ISSN 0177-0667
e-ISSN 1435-5663
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 25 (od 2012)
20 (od 2013)
25 (od 2015)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 25
Klasyfikacja ASJC 2200 Engineering: General Engineering
2611 Mathematics: Modeling and Simulation
1706 Computer Science: Computer Science Applications
1712 Computer Science: Software
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Venkata Rao, R.; Keesari, Hameer Singh; Ocłoń, P.; Taler, Jan
An adaptive multi-team perturbation-guiding Jaya algorithm for optimization and its applications
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Engineering with Computers
Data wydania: 2020
ISSN: 1435-5663
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 7.963
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/